配置参数

 • 总长

  16M

 • 宽长

  7M

 • 吃水

  0.9M

 • 功率

  2*230/315 HP

 • 主机

  YANMAR

 • 燃油

  1500L

 • 航速

  230HP: 10KNOTS/15KNOTS 315HP: 10KNOTS/20KNOTS

 • 油耗

  230HP: 30 L/H @ 10 KNOTS 315HP: 25 L/H @ 10 KONTS

 • 淡水

  600L

 • 续航力

  400NM

 • 载客

  30 FOR CE

快来预定选购吧!

莫阿娜游艇官网现已开放选配系统,可通过选配系统个性化定制您的船型配置并了解相关价格信息。

请查看您的预订邮箱,或致电 400-000-3066 了解配置和价格信息。